ISCOC Keynote

 1. Hak-Fun Chow / The Chinese University of Hong Kong
 2. Tahsin J Chow / Tunghai University
 3. Shang-Cheng Hung / Academia Sinica
 4. Zhan-Ting Li / Fudan University
 5. Yixin Lu / National University of Singapore
 6. Mei-Xiang Wang / Tsinghua University
 7. Jishan Wu / National University of Singapore
 8. Ying-Yeung Yeung / The Chinese University of Hong Kong
 9. Zhi-Xiang Yu / Peking University

ISCIC Keynote

 1. Andy Hor / The University of Hong Kong
 2. Hsuan-Yi Huang / National Tsing Hua University
 3. Yan Li / Peking University
 4. Chung-Yung Mou / National Taiwan University
 5. Shie-Ming Peng / National Taiwan University
 6. Chun-Guey Wu / National Central University
 7. Zuowei Xie / The Chinese University of Hong Kong
 8. John Hon Kay Yip / National University of Singapore